Menu Zamknij

Jesteśmy wspólnotą wielopokoleniową, której celem jest angażowanie katolików
w ewangelizację, odnowę życia chrześcijańskiego oraz odbudowę jedności chrześcijan i Żydów
.

Budujemy dialog i relacje z Żydami ku Chwale naszego Pana, czerpiąc z tego jednocześnie ogromne bogactwo i doświadczając wielu błogosławieństw. Dlatego też w sposób szczególny przeżywamy wezwanie Kościoła do szukania 
i odnajdywania naszych chrześcijańskich korzeni właśnie w Narodzie Wybranym:

„Religia żydowska nie jest dla naszej religii «zewnętrzna», lecz w pewien sposób «wewnętrzna». Mamy zatem z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią.”

                                                                                                                    Jan Paweł II, 1986r

Pragniemy spełniać marzenie Jezusa, o którym czytamy w Ewangelii św. Jana „aby byli jedno”. Wierzymy, że jest ono wciąż aktualne, że nie dotyczyło tych 12 powołanych, a jest wezwaniem dla nas – chrześcijan różnych wyznań i wspólnot Kościoła. Naszym szczególnym zadaniem jest zatem formacja małżeństw, młodych ludzi oraz całych rodzin do czynnej posługi w Kościele – również w wymiarze międzywyznaniowym i międzynarodowym.

Sformułowanie „Dom Przymierza” służy do określenia celu działalności Wspólnoty, rozumianego, jako sposób i styl życia ochrzczonych w Chrystusie. Jako przybrane dzieci Boże, zgodnie z tym co mówi nam Pismo, nie jesteśmy już obcymi czy przechodniami, a domownikami Boga” (Ef. 2,19). 

Bycie domownikiem Boga oznacza jedność między człowiekiem i Bogiem, uzyskaną dzięki przelanej na krzyżu krwi Nowego Przymierza. Jedność obejmującą całe ludzkie życie.

Nasza Wspólnota opiera się na sieci domostw, w których odbywają się regularne spotkania dla jej członków, w trzech grupach wiekowych (13-19 lat, 20-27 lat, >27 lat). Obecnie domy mieszczą się w Strzeniówce, Nowej Wasi, Starej Wsi, Legionowie, Grodzisku Mazowieckim, Józefowie oraz w Kętach (okolice Bielsko-Białej). Bóg nieustannie zachęca nas do rozwijania tej wizji gościnności, gdzie zwiększa się liczba domów mających otwarte drzwi na ludzi poszukujących Bożej obecności.   

Translate »