Menu Zamknij

Życie wiary oparte na Słowie Bożym.

Postawa słuchania i zawierzenia się Słowu, na wzór Maryi, wyrażona w jej słowach: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).

Czytanie i zapamiętywanie Słowa Bożego, jako codzienny fundament i źródło pełni życia w Duchu Świętym

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać
z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.”
 

                                                                                                                                Mt 7,24-27

 

Nasza duchowość wyraża się w naszej codzienności, poprzez:

  • codzienną modlitwę w odosobnieniu
  • żarliwe, wspólne uwielbienie Boga oraz pełną wiary i usilną modlitwę wstawienniczą
  • udział w cotygodniowych spotkaniach małej grupy oraz cyklicznych spotkaniach całej wspólnoty
  • chodzenie w autorytecie (ochronie) przełożonych – jako sposób i zasada uważnego rozeznawania drogi Bożej dla siebie i wspólnoty
  • osobiste angażowanie się w służbę wewnątrz i na zewnątrz wspólnoty, zgodnie z osobistym obdarowaniem, potrzebami i posłaniem przełożonych,
  • wspieranie modlitwą, pracą oraz wspieranie materialne działań wspólnoty
Translate »