Menu Zamknij

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9,16)

Czy jako świeccy jesteśmy powołani do tego, aby iść i głosić Ewangelię światu? Odpowiedź na to pytanie jest jedna – TAK 🙂 zachęca nas do tego sam Bóg w wielu miejscach na kartach Pisma Świętego, zachęca nas do tego także Kościół w swoim Katechizmie: „Wszyscy wierzący w Chrystusa są powołani do przekazywania go [wezwania do głoszenia Dobrej Nowiny] z pokolenia na pokolenie, głosząc wiarę, przeżywając ją we wspólnocie braterskiej oraz celebrując ją w liturgii i w modlitwie.”

Dlatego też my chcemy nieść ludziom Dobrą Nowinę i przyciągać ich do Boga, który jest Żywy i w którym osiągamy Pełnię Zbawienia. I robimy to z miłości do Chrystusa!

Ogłaszamy innym prawdy o Jezusie poprzez żywe świadectwo naszego osobistego doświadczenia życia z Nim w codzienności. Dodatkowo wskazujemy też na głębsze poznanie i zrozumienie żydowskiego korzenia i pnia naszej wiary – Narodu Wybranego, w który zostaliśmy wszczepieni przez ofiarę Jezusa. 

 

 

Współdziałamy z chrześcijanami różnych denominacji oraz Żydami mesjańskimi i ortodoksyjnymi. Angażujemy się w szereg akcji ewangelizacyjnych, szczególnie tych, które są skierowane do młodzieży (jak np. #Starter czy MUW). Od października 2021 r. zaangażowaliśmy się w Misję na Ukrainie, gdzie na zaproszenie biskupa Pawła Gonczaruka prowadziliśmy nauczania dla kapłanów z diecezji Charkowsko-Zaporowskiej (więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ). 

Prowadzimy także ewangelizacyjne kursy Alpha dla dorosłych i młodzieży, a także na zaproszenie księdza proboszcza z lokalnej parafii – przygotowujemy młodzież do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Wszystkim, którzy tego potrzebują posługujemy modlitwą wstawienniczą, korzystając z charyzmatów Ducha Świętego.

 

Translate »