Menu Zamknij

Projekt młodzieżowy 2023 współfinansowany przez Fundację PZU

„Profilaktyka depresji i innych zaburzeń nastroju oraz przeciwdziałanie odrzuceniu wśród młodzieży w wieku 13-19 lat”

Młodzi są przyszłością Kościoła i świata, są naszą przyszłością. Od wielu lat tworzymy wspólnotę, w której szczególne miejsce znajdują właśnie młodzi ludzie. Współdziałamy, współpracujemy, współuczestniczymy w życiu codziennym i w służbie Bogu. Pokolenie rodziców jest otwarte na to, co wnosi pokolenie dzieci. Modlimy się i pracujemy (niekiedy w trudzie) po to, żeby „nasz sufit stał się ich podłogą”.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele zmian zachodzi w obecnym świecie. Na jak wiele zagrożeń i niebezpieczeństw narażone są nasze dzieci, dzieci naszych przyjaciół, sąsiadów… całe młode pokolenie. Widzimy i wiemy, z jakimi trudnościami mierzą się w życiu, ale zapewne i tak nie mamy całego oglądu sytuacji… 

Z bólem obserwujemy, jak lata pandemii nasiliły wśród młodzieży bardzo wiele objawów i kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego. Z konsekwencjami tego, jako rodzice, wychowawcy i całe społeczeństwo mierzymy się obecnie i przyjdzie nam mierzyć się z tym jeszcze długo. Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że w 2017 r. leczeniem depresji objęto 12,1 tys. osób poniżej 18 roku życia. Natomiast w roku 2021 już ok. 630 tys. młodych ludzi wymagało specjalistycznej opieki psychiatrycznej i psychologicznej w tym zakresie.

Ponadto znaczne przeniesienie życia z realnego świata do świata wirtualnego spowodowało, obok osamotnienia młodych ludzi, także wzrost natężenia mowy nienawiści – hejtu. Badania pokazują obecnie, że co trzeci nastolatek padł ofiarą hejtu, a co piąty jest jego sprawcą. Jednak sam Internet nie jest źródłem problemu, a środowiskiem występowania takiej agresji. U podstaw tego zachowania leży niskie poczucie własnej wartości, agresja i szukanie jej ujścia, problemy w rodzinie-różnego typu patologie, ale i brak uwagi rodziców.

Dlatego też, przy wsparciu Fundacji PZU od czerwca realizujemy projekt „Profilaktyka depresji i innych zaburzeń nastroju oraz przeciwdziałanie odrzuceniu wśród młodzieży w wieku 13-19 lat”.

Głównym celem projektu jest zorganizowanie oraz przeprowadzenie akcji i przedsięwzięć, w tym 5-dniowego, letniego obozu dla młodzieży. Warsztaty, wykłady i szkolenia dotyczące wartości i tożsamości, rozwijania własnej osobowości, nawiązywania trwałych, pozytywnych i głębokich relacji z innymi, co jest jednym z aspektów satysfakcjonującego życia społecznego. 

Nasze wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą wskazuje, że formacja chrześcijańska młodych obywateli wpływa na ich otwartość, życzliwość, uczciwość, tolerancję, pracowitość, a także zdyscyplinowanie i samodzielność. Znalezienie odpowiedzi na kluczowe życiowe pytania – kim jestem, jaka jest moja tożsamość i co ją kształtuje, buduje poczucie własnej wartości oraz celowości życia. To wzmaga chęć niesienia pomocy innym, otwierając na dobrowolną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz innych osób.

 

W zorganizowanym przez nas obozie w podkrakowskich Piekarach wzięło udział w sumie 87 osób, z czego 59 to młodzież w wieku 13-19 lat. Przez 5 dni ci młodzi ludzie uczestniczyli w wykładach i warsztatach, dzielili się swoim życiem w małych grupach, rozmawiali o sprawach dla siebie ważnych, a także modlili się i odpoczywali. To był naprawdę wyjątkowy czas. Uczestnicy najbardziej docenili właśnie takie punkty programu, jak:

  • wykłady, grupki, warsztaty – od 70%  do 74% procent uczestników oceniło je na 5 punktów (w skali 1-5), natomiast 19-26,6% dało im ocenę 4 punktów;
  • modlitwa (ok. 73% oceniło na 5 punktów);
  • czas wolny (sporty zespołowe i zabawę) – średnio 67% oceniło na 5 punktów, a 21% na 4 punkty.

 W ankiecie podsumowującej obóz aż 91,1% uczestników uznało, iż udział w campie pomógł im odkryć własne zasoby (duchowe, emocjonalne) oraz możliwe sposoby ich wykorzystania w codzienności, a 88,6% dowiedziało się, jak kształtować pozytywne postawy moralne, społeczne i duchowe. Podczas całego 5-dniowego obozu, a także po nim otrzymywaliśmy od tych wyjątkowych młodych osób informacje zwrotne o tym, jak wiele wynieśli z tego czasu.

W kolejnych krokach Projektu zaprosimy młodzież na warsztaty z nauczaniem odnośnie tematów poruszanych na obozie, a które wymagają wzmocnienia, co zaobserwowaliśmy podczas tych 5 dni. Poruszymy też więcej tematów w zakresie hejtu – jakie są jego podłoża i przejawy, jak sobie z nim radzić i jak na ten problem patrzymy z punktu widzenia prawa.

 

PARTNER

Translate »