Menu Zamknij

Wiedziałeś o tym, że Bóg jest Bogiem relacji? 

Pierwszą relacją, o której dowiadujemy się z Pisma Świętego, jest doskonała relacja Ojca, Syna i Ducha. Tak głęboka, że z Trzech Osób czyni Jedną! Na kartach Pisma, już od Księgi Rodzaju Bóg mówi nam też o swojej relacji do człowieka. Potężny i Wszechmocny Stwórca, na którego Słowo wszystko powstaje, stwarza Adama szóstego dnia, a siódmego co robi? Odpoczywa. Odpoczywa z człowiekiem 🙂 czy to nie jest piękne?

Są też w Piśmie miejsca, które nauczają nas na temat relacji pomiędzy ludźmi. „Potem rzekł PAN: Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam.” (Rdz. 2,18) i w konsekwencji tego dał Adamowi Ewę. 

Dlatego dla nas relacje z drugim człowiekiem są tak ważnym aspektem w życiu we wspólnocie, ale też poza nią. 

Dbamy o dobre relacje. Dzięki nim możemy przybliżyć do Boga innych ludzi, dzięki nim sami możemy wzrastać w miłości i wierze. 

Czy jest łatwo? Oczywiście, że nie. Czasem bywa bardzo trudno bo każdy z nas jest inny, ma inne doświadczenia, pragnienia, wizję… ale to, że budujemy na tym samym fundamencie (na Chrystusie) sprawia, że ostatecznie potrafimy znaleźć przestrzeń do rozmowy i w konsekwencji – wspólną drogę.

Czy się ranimy? Zdarza się, że tak. Jesteśmy „tylko” ludźmi, bywamy słabi, egocentryczni i grzeszni… Ale Bóg uczy nas, jak przebaczać w miłości. On sam leczy nasze rany. Chcemy kochać siebie nawzajem tak, jak pokazał nam Jezus, kłaść swoje życie za przyjaciół. Dążymy do doskonałości, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że osiągniemy ją dopiero w Jego Królestwie.

Translate »