Menu Zamknij

Angażujemy się w szereg działań pomocowych kierując się troskę o braci, budowanie zaufania i otwartość, m.in. wspierając działania Szlachetnej Paczki. Troszczmy się też o osoby będące w potrzebie materialnej zarówno będące członkami wspólnoty, jak i żyjące poza nią. W ostatnich miesiącach zaangażowaliśmy się w pomoc dla Ukrainy, w tym dla Żydów w diecezji Charkowsko-Zaporowskiej. Obecnie otaczamy opieką uchodźców z Ukrainy zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie.

Translate »